Żeliwo sferoidalne o większym wydłużeniu wkrótce dostępne dla Klientów

W Odlewni Kutno prowadzone są prace badawczo-rozwojowe  w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Prace prowadzone są przez doświadczony zespół inżynierów na stabilnym parku maszynowym Odlewni Kutno.

Opracowane zostały założenia do wdrożenia do produkcji technologii wytwarzania odlewów z żeliwa sferoidalnego charakteryzującego wysokimi  własnościami plastycznymi przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów wytrzymałościowych. Opracowana technologia wytwarzania żeliwa sferoidalnego zakłada osiągnięcie parametrów wytrzymałości na rozciąganie na poziomie min. 500 i 600 MPa przy wydłużeniu odpowiednio 14 i 10%. Dzięki pracom zespołu w bieżącym roku zostanie wdrożona opracowana  technologia wytwarzania żeliwa sferoidalnego o wyżej opisanych parametrach. Potencjalnymi Klientami wykorzystującymi tak wymagające żeliwo są przedsiębiorstwa z sektora Automotive.

EnglishGerman