PROJEKTY UNIJNE

Staramy się sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów, dlatego inwestujemy w nowoczesne maszyny i rozwiązania. Skutecznie pozyskujemy na ten cel środki unijne.

Innowacyjny proces produkcji odlewów żeliwnych z zastosowaniem inteligentnego systemu informacyjno-decyzyjnego

CEL PROJEKTU

 • opracowanie innowacyjnego procesu produkcji żeliwa sferoidalnego o podwyższonych właściwościach przy jednoczesnym podniesieniu jakości produkcji przez wczesne wykrywanie i przyśpieszenie reakcji na odstępstwa procesowe.
 • produkcja z materiałów umożliwiających redukcję kosztów i łatwiejszą obróbkę
 • poprawa parametrów środowiskowych wytwarzania.

Innowacyjny proces produkcji żeliwa sferoidalnego zwiększy konkurencyjność Odlewni Kutno na rynku odbiorców odlewów z żeliwa sferoidalnego, dzięki gwarancji zachowania wysokiej i powtarzalnej jakości.

EFEKTY PROJEKTU

 • zwiększony udział żeliwa sferoidalnego w produkcji Odlewni Kutno.
 • oszczędność na zużyciu surowców – nowy proces produkcyjny będzie wymagał mniejszego dodatku sferoidyzatora
 • wzrost produktywności dzięki skróceniu czasu obróbki pozapiecowej żeliwa sferoidalnego

Nowy produkt dzięki lepszym właściwościom mechanicznym znajdzie zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym, choć może być również wykorzystany w przemyśle maszynowym, kolejowym czy energetycznym.

Poprzez wdrożenie systemu informacyjno-decyzyjnego zapewniona zostanie kontrola jakościowa na wszystkich etapach procesu odlewniczego, co umożliwi prawie natychmiastową reakcję na wykryte defekty i eliminację źródła problemu, a tym samym przyczyni się do redukcji kosztów produkcji.

7 905 542,98 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU

3 360 651,82 zł

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Opracowanie i uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0

CEL PROJEKTU

Zastąpienie klasycznych procesów jednostkowych wytwarzania odlewów żeliwnych procesami wykorzystującymi narzędzia INDUSTRY 4.0.

W ramach zadań opracowane zostaną:

 • metodyka wykorzystania skanowania 3D jako wsparcia dla modelowania numerycznego, tworzenia i kontroli zużycia oprzyrządowania odlewniczego oraz kontroli jakości odlewów,
 • inteligentny system wizyjny do eliminacji wadliwych form z ciągu technologicznego,
 • stacja przerobu mas umożliwiająca wytwarzanie masy bentonitowej o założonych, zmodyfikowanych parametrach z wykorzystaniem systemów akwizycji i analizy danych w czasie rzeczywistym oraz odzyskiem surowca na poziomie około 95%,
 • system zalewania, transportu form i odbioru odlewów po operacji wybijania w celu wykonania wysokodokładnych odlewów,
 • hybrydowy system obróbki mechanicznej odlewów działający w oparciu o kontrolę geometrii, realizowaną w trakcie operacji szlifowania i gratowania.

W projekcie zrealizowane zostaną 3 etapy badań przemysłowych, 5 etapów prac rozwojowych oraz 1 etap prac przedwdrożeniowych.

EFEKTY PROJEKTU

W ramach prac realizowanych w projekcie opracowana zostanie wieloaspektowa innowacja procesowa w odniesieniu do technologii wytwarzania odlewów żeliwnych, odlewanych w formach bentonitowych, obejmująca etapy: przygotowania i recyklingu (ponownego wykorzystania) masy formierskiej, projektowania wytwarzania i kontroli jakości form, ich zalewania, transportu odlewów oraz obróbki końcowej odlewów (szlifowania) wraz z kontrolą ich jakości.

Efekty projektu zostaną bezpośrednio wdrożone w działalności Odlewni Kutno oraz przewiduje się możliwość udzielania licencji innym przedsiębiorstwom z branży odlewniczej, niestanowiących dla Odlewni bezpośredniej konkurencji.

26 190 990,98 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU

10 775 470,00 zł

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Odlewnia Kutno aktywnie współpracuje ze środowiskiem naukowym w zakresie przygotowania projektów badawczych i rozwojowych. Naszymi partnerami naukowymi są Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Wrocławska oraz Instytut Odlewnictwa.

 

Rozwijane koncepcje dotyczą zarówno innowacji produktowej np. w zakresie żeliwa sferoidalnego, jak i innowacji procesowej zmierzającej do poprawy procesu technologicznego np. masy formierskie, czy roboty szlifierskie.

EnglishGerman