USŁUGI KOMPLEKSOWE

PROJEKTUJEMY
MODELUJEMY
PRODUKUJEMY
CZYŚCIMY
OBRABIAMY
MALUJEMY
KONTROLUJEMY JAKOŚĆ
PAKUJEMY I DOSTARCZAMY
Co zyskujesz?
 • znaczne skrócenie czasu produkcji odlewów – od 3 do 5 tygodni od wykonania dokumentacji technicznej do dostawy gotowych odlewów!
 • optymalizacja kosztów produkcji – cały proces realizowany jest w jednym miejscu.
 • produkt gotowy do wdrożenia – bez konieczności dodatkowej obróbki, oczyszczania czy malowania.
 • gwarancja najwyższej jakości odlewów – dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i kontroli jakości na każdym etapie procesu.

PROJEKTUJEMY

Nasz zespół tworzą doświadczeni inżynierowie z wysokimi kwalifikacjami oraz młodzi, ambitni konstruktorzy. Wykonują oni dokumentację technologiczno - konstrukcyjną w oparciu o dostarczone przez klienta rysunki lub też gotowy wyrób. Budują zespoły modelowe, dobierają układy zalewania i zasilania odlewów oraz określają parametry metalurgiczne procesu. Doradzamy i poszukujemy optymalnych rozwiązań.

MODELUJEMY

Na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej wykonujemy nowe omodelowanie odlewnicze. Wykorzystujemy do tego nowoczesne obrabiarki numeryczne 3D. Możemy również zaadaptować istniejące omodelowanie do warunków technicznych naszej odlewni.

Omodelowania wykonujemy z materiałów:

 • Żeliwo, stal o żywotności 100000 zaformowań
 • Aluminium o żywotności 40000 zaformowań
 • Tworzywo LAB o żywotności 30000 zaformowań

W Odlewni Kutno używamy jednego z najlepszych systemów symulacyjnych dla odlewnictwa – MAGMA5, który umożliwia przewidywanie ewentualności wystąpienia i położenia wszelkich wad odlewniczych.

PRODUKUJEMY

Wytop i sferoidyzacja żeliwa

Wytop żeliwa wyjściowego odbywa się w 3 piecach indukcyjnych OTTO Junker o pojemności 6 ton każdy. Do sferoidyzacji żeliwa wykorzystujemy metodę przewodu elastycznego (PE). Wytop żeliwa w piecach indukcyjnych umożliwia uzyskanie dowolnego składu chemicznego wytapianego metalu oraz wysoką powtarzalność wytopów.

Kontrola jakości na tym etapie obejmuje badanie składu chemicznego, któremu poddawane są zarówno materiały wejściowe użyte do wytopu jak i sam wytop. W przypadku wytopu badanie to wykonuje się na próbach pobranych z pieca jak i z zalewarki. Kontrola jakości i składu ciekłego metalu prowadzona jest z wykorzystaniem programu ATAS oraz dwóch spektrometrów iskrowych.

Formowanie

Formy wykonywane są w technologii mas bentonitowych. Formowanie odbywa się na automatach formierskich:

 • poziomych SINTO o wymiarze skrzynek 700x900x250 oraz 700x900x125
 • pionowych DISA-MATIC o wymiarze pakietu 525×650 z możliwością automatycznego podawania rdzenia

Linia formierska DISA-MATIC należy do najnowocześniejszych na rynku. Jej wysoka wydajność pozwala nam realizować zamówienia szybko i terminowo. Technologia DISA-MATIC gwarantuje wysoką jakość i niezawodność wykonywanych odlewów: wpływa na znaczącą poprawę ich parametrów funkcjonalnych, lepszy kształt oraz strukturę powierzchni.

Dla przemysłu rolniczego rdzenie wykonywane są metodami:

 • COLD-BOX- w strzelarkach typu Laempe i Fischer, które posiadają własne mieszarki do wytwarzania masy rdzeniowej oraz Hottinger
 • HOT-BOX- w strzelarkach SINTO produkcji japońskiej

Rdzenie charakteryzują się sporą wytrzymałością i mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu Rdzennice mogą być wykonywane z pionowym lub poziomym podziałem.

Zalewanie

Do zalewania form wykorzystywane są zalewarki zatyczkowe ABB oraz OTTO Junker. Zalewarki wyposażone są w induktor zapewniający stałą temperaturę zalewania. Zalewanie żeliwa sferoidalnego odbywa się z wykorzystaniem atmosfery ochronnej azotu.

CZYŚCIMY

Gotowe odlewy trafiają na obrabiarki śrutowe: bębnowe lub zawieszkowe. Za ich pomocą poszczególne elementy są oczyszczane oraz uzyskują równy kształt i gładką powierzchnię.

OBRABIAMY

Własne centrum obróbcze z obrabiarkami typu CNC, pozwala na obróbkę mechaniczną detali na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Klienta oraz na wytwarzanie własnego omodelowania.

MALUJEMY

Malowanie odlewów odbywa się za pomocą metody zanurzeniowej farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi dopasowanymi do wymagań klienta.

PAKUJEMY I DOSTARCZAMY

Oferujemy następujące sposoby pakowania gotowych produktów:

 • zafoliowane na peltach EURO;
 • na paletach EURO z nadstawkami;
 • w pojemnikach siatkowych (gitterbox);
 • w różnych pojemnikach metalowych i drewnianych;
 • pakowanie na indywidualne życzenie.

KONTROLUJEMY JAKOŚĆ

Na każdym etapie procesu produkcyjnego stosujemy różnorodne metody kontroli jakości, które gwarantują wysoką jakość i powtarzalność parametrów gotowych wyrobów.

Po oczyszczeniu każdy detal poddawany jest szczegółowej kontroli wizualnej. Dysponujemy własnym laboratorium, w którym wykonywane są badania:

 • składu chemicznego materiałów wejściowych oraz metalu użytego do produkcji,
 • mikrostruktury odlewów,
 • wytrzymałości na rozciąganie żeliwa Rm,
 • twardości odlewów HB,
 • udarnościowe (wytrzymałość na uderzenia) w temperaturze pokojowej jak i minusowej (-20 st. C),
 • nieniszczące przy pomocy defektoskopu ultradźwiękowego.

PRODUKTY

ŻELIWO SZARE

Wyróżnia się bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie (3xRm) i na rozciąganie (300MPa). Jest kruche, dobrze skrawalne, a do tego dobrze tłumi drgania i doskonale przewodzi ciepło.

Nasi Klienci mają do dyspozycji szeroki wybór gatunków żeliwa szarego

GATUNEK WG EN 1561

EN-GJL-150

EN-GJL-200

EN-GJL-250

EN-GJL-300

EN-GJL-350

GATUNEK WG DIN

GG-15

GG-20

GG-25

GG-30

GG-35

GATUNEK WG BS

150

200

250

300

350

GATUNEK WG NFA

FGL 150

FGL 200

FGL 250

FGL 300

FGL 350

RM MIN MPa

150

200

250

300

350

ŻELIWO SFEROIDALNE
To żeliwo ciągliwe o wydłużeniu od 18 do 2%. Jego zaletą jest wysoka wytrzymałość na rozciąganie od 350MPa.

Odlewnia Kutno oferuje szeroki wybór gatunków żeliwa sferoidalnego

GATUNEK WG EN 1563

EN-GJS400-15

EN-GJS400-18LT

EN-GJS450-10

EN-GJS500-7

EN-GJS600-3

EN-GJS700-2

GATUNEK WG DIN

GGG-40

GGG-40.3

GGG-50

GGG-60

GGG-70

GATUNEK WG BS

420/12

400/18

450/10

500/7

600/3

700/2

RM MIN MPa

400

400

450

500

600

700

GATUNEK WG A5%

15

18

10

7

3

2

ŻELIWO MOLIBDENOWE
Cechuje się żarowytrzymałością oraz podwyższonymi własnościami plastyczno-wytrzymałościowymi w stosunku do klasycznego żeliwa sferoidalnego.

WG VOLVO STANDARD
STD 310-0004

VISG 510/10+AC/FSA/SR

Umowna granica plastyczności
RPO2 [MPa]

410

Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa]

510

Wydłużenie A5 [%]

10

PRODUKTY
Oferta Odlewni Kutno obejmuje odlewy o masie 0,3 – 61 kg z żeliwa szarego i sferoidalnego, produkowane przede wszystkim na zamówienie Klientów. Świadczymy usługi full-service – od projektu, przez wykonanie omodelowania i produkcję odlewów, obróbkę i malowanie, po kompletację i wysyłkę.
W stałej ofercie mamy kilka tysięcy gotowych produktów dla producentów z różnych branż przemysłu.

BRANŻE

Odlewnia Kutno produkuje odlewy dla różnych branż przemysłu.
 • przemysłu motoryzacyjnego
 • przemysłu kolejowego
 • przemysłu maszynowego
 • producentów maszyn rolniczych i sadowniczych oraz ciągników
 • producentów armatury wodociągowej i przemysłowej
 • przemysłu stoczniowego
 • przemysłu wydobywczego i przeładunkowego

 

 • przemysłu lotniczego
 • branży budowlanej
 • przemysłu energetycznego
 • przemysłu militarnego
 • hydrauliki siłowej
 • hydrauliki wodnej
EnglishGerman