O nas

KIM JESTEŚMY?

Odlewnia Kutno jest producentem odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego oraz wyrobów rdzeniowych i bezrdzeniowych. Działamy w systemie full service – przygotowujemy projekt dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej, wykonujemy omodelowanie, odlewy, obróbkę, malowanie, kompletację i dostawę.

Dysponujemy liniami produkcyjnymi umożliwiającymi formowanie pionowe i poziome. Gwarantujemy szybki czas wdrożenia produktu oraz maksymalną powtarzalność jakościową i wymiarową wyrobów. Systematycznie inwestujemy w innowacyjne technologie, które pozwalają na zwiększenie oferty produkcyjnej i jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb klientów.

Dbamy o to, by nasz rozwój był przyjazny środowisku, implementując energooszczędne rozwiązania techniczne, zmniejszające negatywny wpływ produkcji na środowisko naturalne. Działamy według Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008, certyfikowanego przez TÜV SÜD.

NASZA MISJA

Świadczyć kompleksową usługę w zakresie odlewnictwa i dostarczać klientom najwyższej jakości produkty z żeliwa szarego i sferoidalnego. Być odpowiedzialnym pracodawcą, dbającym o stały rozwój kadry inżynierskiej oraz zaufanym partnerem biznesowym, gwarantującym pewną i stabilną współpracę.

WIZJA

Odlewnia Kutno inwestuje w nowoczesne, przyjazne środowisku technologie, które gwarantują stabilność i bezpieczeństwo procesów produkcyjnych i zakupowych. Dzięki stałemu rozwojowi i poszerzaniu kompetencji jest wiodącą odlewnią w regionie – zaufanym partnerem europejskich firm.

35

LAT DOŚWIADCZENIA

21

KRAJÓW EKSPORTU

300+

PRACOWNIKÓW

29

STAŁYCH KLIENTÓW

NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół to doświadczeni menadżerowie wspierani przez kadrę specjalistów oraz inżynierów.

PIOTR TOMCZYK

Prezes Zarządu

Rafał Durkiewicz

Członek Zarządu

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Odlewnia Kutno aktywnie współpracuje ze środowiskiem naukowym w zakresie przygotowania projektów badawczych i rozwojowych. Naszymi partnerami naukowymi są Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Wrocławska oraz Instytut Odlewnictwa.

 

Budowane koncepcje dotyczą zarówno innowacji produktowej np. w zakresie żeliwa sferoidalnego, jak i innowacji procesowej zmierzającej do poprawy procesu technologicznego np. masy formierskie, czy roboty szlifierskie.

PROJEKTY UNIJNE

Staramy się sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów, dlatego inwestujemy w nowoczesne maszyny i rozwiązania. Skutecznie pozyskujemy na ten cel środki unijne.

Innowacyjny proces produkcji odlewów żeliwnych z zastosowaniem inteligentnego systemu informacyjno-decyzyjnego

CEL PROJEKTU

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnego procesu produkcji żeliwa sferoidalnego o podwyższonych właściwościach oraz jednoczesne podniesienie jakości produkcji przez wczesne wykrywanie i przyśpieszenie reakcji na odstępstwa procesowe prowadzące do powstawania braków podczas procesu produkcji zarówno żeliwa sferoidalnego jak i szarego. Dzięki tańszej produkcji nowego materiału Odlewania Kutno będzie w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów rynku motoryzacyjnego, którzy poszukują materiałów umożliwiających im redukcję kosztów, łatwiejszą obróbkę oraz są wytwarzane w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Innowacyjny proces produkcji żeliwa sferoidalnego zwiększy konkurencyjność Odlewni Kutno na rynku odbiorców odlewów z żeliwa sferoidalnego, dzięki gwarancji zachowania wysokiej i powtarzalnej jakości.

EFEKTY PROJEKTU

Dzięki projektowi zostanie zwiększony udział żeliwa sferoidalnego w produkcji Odlewni Kutno. Nowy proces produkcyjny będzie wymagał mniejszego dodatku sferoidyzatora, przez co wprowadzi oszczędność na zużyciu surowców. Ponadto zostanie skrócony czas obróbki pozapiecowej żeliwa sferoidalnego, co będzie stanowiło dodatkową oszczędność czasu (koszt maszyn i załogi) przekładającą się na wzrost produktywności. Nowy produkt dzięki lepszym właściwościom mechanicznym znajdzie zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym, choć może być również wykorzystany w przemyśle maszynowym, kolejowym czy energetycznym.

Realizacja projektu przyniesienie oszczędności związane z redukcją kosztów wynikających z wydajniejszej metody produkcji, redukcji dodatkowej pracy przetworzenia/naprawy wadliwych detali. Poprzez wdrożenie systemu informacyjno-decyzyjnego zapewniona zostanie kontrola jakościowa na wszystkich etapach procesu odlewniczego, co umożliwi prawie natychmiastową reakcję na wykryte defekty i eliminację źródła problemu.

7 905 542,98 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU

3 360 651,82 zł

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Opracowanie i uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zastąpienie klasycznych procesów jednostkowych wytwarzania odlewów żeliwnych procesami wykorzystującymi narzędzia z zakresu podejścia INDUSTRY 4.0. W projekcie zrealizowane zostaną 3 etapy badań przemysłowych, 5 etapów prac rozwojowych oraz 1 etap prac przedwdrożeniowych.

W ramach zadań opracowane zostaną:

  • metodyka wykorzystania skanowania 3D jako wsparcia dla modelowania numerycznego, tworzenia i kontroli zużycia oprzyrządowania odlewniczego oraz kontroli jakości odlewów,
  • inteligentny system wizyjny do eliminacji wadliwych form z ciągu technologicznego,
  • stacja przerobu mas umożliwiająca wytwarzanie masy bentonitowej o założonych, zmodyfikowanych parametrach z wykorzystaniem systemów akwizycji i analizy danych w czasie rzeczywistym oraz odzyskiem surowca na poziomie około 95%,
  • system zalewania, transportu form i odbioru odlewów po operacji wybijania w celu wykonania wysokodokładnych odlewów,
  • hybrydowy system obróbki mechanicznej odlewów działający w oparciu o kontrolę geometrii, realizowaną w trakcie operacji szlifowania i gratowania.

EFEKTY PROJEKTU

W ramach prac realizowanych w projekcie opracowana zostanie wieloaspektowa innowacja procesowa w odniesieniu do technologii wytwarzania odlewów żeliwnych, odlewanych w formach bentonitowych, obejmująca etapy: przygotowania i recyklingu (ponownego wykorzystania) masy formierskiej, projektowania wytwarzania i kontroli jakości form, ich zalewania, transportu odlewów oraz obróbki końcowej odlewów (szlifowania) wraz z kontrolą ich jakości.

Efekty projektu zostaną bezpośrednio wdrożone w działalności Odlewni Kutno oraz przewiduje się możliwość udzielania licencji innym przedsiębiorstwom z branży odlewniczej, niestanowiących dla Odlewni bezpośredniej konkurencji.

26 190 990,98 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU

10 775 470,00 zł

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

EnglishGerman