Odlewnia Kutno ogłasza zapytanie ofertowe

  W związku z realizacją projektu „Opracowanie i uruchomienie zintegrowanej technologii obróbki mechanicznej cienkościennych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej technikami kontroli jakości (CNC NDT)”, Odlewnia Kutno Sp. z o.o. ogłosiła zapytanie ofertowe na dostawę gniazda obróbczego przeznaczonego do realizacji badań procesów obróbki skrawaniem do sfinansowania w formie leasingu finansowego (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/853). W związku z pojawieniem się pytań do treści zapytania ofertowego udostępniamy rysunki detali niezbędne do zaprojektowania i dostawy przyrządów mocujących: dla frezarki numer 4561, dla tokarki numer 4300.

  Rysunki detali

   Odlewnia Kutno ogłasza zapytanie ofertowe

   Odlewnia Kutno Sp. z o.o ogłasza zapytanie ofertowe na:

   wykonanie odlewów płyt podformowych. Materiał Żeliwo EN GJL 250, ciężar odlewu ok. 220 kg. Odlewy wykonane w stanie surowym bez obróbki mechanicznej i bez obróbki cieplnej. Modele na płytach podmodelowych w posiadaniu Odlewni Kutno.

    

   Opis przedmiotu zamówienia:

   Wykonanie i dostawa odlewów płyt podformowych przenośnika platformowego

   1. Żeliwo EN GJL 250
   2. Tolerancja wymiarowa klasa CT12 zgodnie z PN-ISO-8062
   3. Teoretyczny ciężar 1 szt. – 220 kg
   4. Ilość sztuk – 104
   5. Termin realizacji – 02.08.2019r.
   6. Odlewy w stanie surowym, wyczyszczone i oszlifowane
   7. Odlewy nie wymagają obróbki cieplnej
   8. Odlewy wykonane zgodnie z rysunkiem TM – 3374 – załącznik nr 1
   9. Model w posiadaniu Odlewni Kutno – dokumentacja rysunkowa – załącznik nr 2
   10. Termin składania ofert – 15.04.2019r.
   11. Oferty należy przesyłać na adres zakładu produkcyjnego Odlewnia Kutno Sp. z o.o. ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach.

   Wzór umowy

   Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest:
   Pan Dariusz Jach , kom. + 48 515 773 897 , tel. +48 24 285 00 44

    Informacja

    Dotyczy postępowania na usługę realizacji prac badawczo-rozwojowych w zakresie mas formierskich pobieranych z różnych etapów technologicznych oraz oceny ich jakości, przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych, wytrzymałościowych oraz technologicznych do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0”

    Niniejszym informujemy, iż po rozpatrzeniu ofert, które wpłynęły do Odlewni Kutno Sp. z o.o. wybrany został wykonawca:

    Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków.

    Oferta wpłynęła: 17/10/2017
    Cena ofertowa: 150 000 PLN netto

     Informacja

     Dotyczy postępowania na usługę przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem hybrydowego systemu szlifierskiego złożonego z robotów wyposażonych w układ kontroli siły oraz system skanowania 3D do obróbki odlewów z żeliwa. do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0”

     Niniejszym informujemy, iż po rozpatrzeniu ofert, które wpłynęły do Odlewni Kutno Sp. z o.o. wybrany został wykonawca:

     Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów.

     Oferta wpłynęła: 17/10/2017
     Cena ofertowa: 487 804,87 PLN netto

      

     Pan Dariusz Jach , tel. + 48 242 536 401, fax +48 32 35 11 640

      Odlewnia Kutno ogłasza zapytanie ofertowe

      Odlewnia Kutno Sp. z o.o ogłasza zapytanie ofertowe na:

      Usługa prac badawczo-rozwojowych do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0”

      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem hybrydowego systemu szlifierskiego złożonego z robotów wyposażonych w układ kontroli siły oraz system skanowania 3D do obróbki odlewów z żeliwa.
      Szczegółowy zakres oraz warunki udziału w postępowaniu są zawarte w załączonym zapytaniu ofertowym.

      Oferty można składać do dnia 17.10.2017 r.
      Otwarcie ofert odbędzie się 18.10.2017 r. o godz. 11:30.
      Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest:
      Pan Dariusz Jach , tel. + 48 242 536 401, fax +48 32 35 11 640

       Odlewnia Kutno ogłasza informację o wyborze Wykonawcy

       Odlewnia Kutno Sp. z o.o ogłasza że w zapytaniu ofertowym na usługę prac badawczo-rozwojowych w zakresie hybrydowego systemu szlifierskiego do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0” wygrała oferta Politechniki Rzeszowskiej.

        Odlewnia Kutno ogłasza informację o wyborze Wykonawcy

        Odlewnia Kutno Sp. z o.o ogłasza że w zapytaniu ofertowym na usługę prac badawczo-rozwojowych rozwojowej w zakresie mas formierskich pobieranych z różnych etapów technologicznych oraz oceny ich jakości, przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych, wytrzymałościowych oraz technologicznych do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0” wygrała oferta Instytutu Odlewnictwa w Krakowie .

         Odlewnia Kutno ogłasza zapytanie ofertowe

         Odlewnia Kutno ogłasza zapytanie ofertowe – aktualizacja dokumentów

         Odlewnia Kutno Sp. z o.o w ramach postępowania na usługę prac badawczo-rozwojowych rozwojowej w zakresie mas formierskich pobieranych z różnych etapów technologicznych oraz oceny ich jakości, przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych, wytrzymałościowych oraz technologicznych do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0” załącza aktualne zapytanie ofertowe. Zmiana nie ma wpływu na termin składania ofert.

         ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

         Oferty można składać do dnia 17.10.2017 r.
         Otwarcie ofert odbędzie się 18.10.2017 r. o godz. 11:00.
         Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest:
         Pan Dariusz Jach , tel. + 48 242 536 401, fax +48 32 35 11 640

          Odlewnia Kutno ogłasza zapytanie ofertowe

          Odlewnia Kutno Sp. z o.o ogłasza zapytanie ofertowe na:

          Usługa prac badawczo-rozwojowych do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0”

          Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej nad wykorzystaniem hybrydowego systemu szlifierskiego złożonego z robotów wyposażonych w układ kontroli siły oraz system skanowania 3D obróbki odlewów z żeliwa.
          Szczegółowy zakres oraz warunki udziału w postępowaniu są zawarte w załączonym zapytaniu ofertowym.

          ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

          Oferty można składać do dnia 17.10.2017 r.
          Otwarcie ofert odbędzie się 18.10.2017 r. o godz. 11:00.
          Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest:
          Pan Dariusz Jach , tel. + 48 242 536 401, fax +48 32 35 11 640

           Odlewnia Kutno ogłasza zapytanie ofertowe

           Odlewnia Kutno Sp. z o.o ogłasza zapytanie ofertowe na:

           Usługa prac badawczo-rozwojowych do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0”

           Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej w zakresie mas formierskich pobieranych z różnych etapów technologicznych oraz oceny ich jakości, przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych, wytrzymałościowych oraz technologicznych.
           Szczegółowy zakres oraz warunki udziału w postępowaniu są zawarte w załączonym zapytaniu ofertowym.

           ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

           Oferty można składać do dnia 17.10.2017 r.
           Otwarcie ofert odbędzie się 18.10.2017 r. o godz. 11:00.
           Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest:
           Pan Dariusz Jach , tel. + 48 242 536 401, fax +48 32 35 11 640

           EnglishGerman