Odlewnia Kutno ogłasza zapytanie ofertowe

Odlewnia Kutno Sp. z o.o ogłasza zapytanie ofertowe na:

wykonanie odlewów płyt podformowych. Materiał Żeliwo EN GJL 250, ciężar odlewu ok. 220 kg. Odlewy wykonane w stanie surowym bez obróbki mechanicznej i bez obróbki cieplnej. Modele na płytach podmodelowych w posiadaniu Odlewni Kutno.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i dostawa odlewów płyt podformowych przenośnika platformowego

 1. Żeliwo EN GJL 250
 2. Tolerancja wymiarowa klasa CT12 zgodnie z PN-ISO-8062
 3. Teoretyczny ciężar 1 szt. – 220 kg
 4. Ilość sztuk – 104
 5. Termin realizacji – 02.08.2019r.
 6. Odlewy w stanie surowym, wyczyszczone i oszlifowane
 7. Odlewy nie wymagają obróbki cieplnej
 8. Odlewy wykonane zgodnie z rysunkiem TM – 3374 – załącznik nr 1
 9. Model w posiadaniu Odlewni Kutno – dokumentacja rysunkowa – załącznik nr 2
 10. Termin składania ofert – 15.04.2019r.
 11. Oferty należy przesyłać na adres zakładu produkcyjnego Odlewnia Kutno Sp. z o.o. ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach.

Wzór umowy

Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest:
Pan Dariusz Jach , kom. + 48 515 773 897 , tel. +48 24 285 00 44

EnglishGerman