Informacja

Dotyczy postępowania na usługę realizacji prac badawczo-rozwojowych w zakresie mas formierskich pobieranych z różnych etapów technologicznych oraz oceny ich jakości, przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych, wytrzymałościowych oraz technologicznych do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0”

Niniejszym informujemy, iż po rozpatrzeniu ofert, które wpłynęły do Odlewni Kutno Sp. z o.o. wybrany został wykonawca:

Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków.

Oferta wpłynęła: 17/10/2017
Cena ofertowa: 150 000 PLN netto

EnglishGerman