Informacja

Dotyczy postępowania na usługę przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem hybrydowego systemu szlifierskiego złożonego z robotów wyposażonych w układ kontroli siły oraz system skanowania 3D do obróbki odlewów z żeliwa. do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0”

Niniejszym informujemy, iż po rozpatrzeniu ofert, które wpłynęły do Odlewni Kutno Sp. z o.o. wybrany został wykonawca:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów.

Oferta wpłynęła: 17/10/2017
Cena ofertowa: 487 804,87 PLN netto

 

Pan Dariusz Jach , tel. + 48 242 536 401, fax +48 32 35 11 640

EnglishGerman