Odlewnia Kutno ogłasza informację o wyborze Wykonawcy

Odlewnia Kutno Sp. z o.o ogłasza że w zapytaniu ofertowym na usługę prac badawczo-rozwojowych rozwojowej w zakresie mas formierskich pobieranych z różnych etapów technologicznych oraz oceny ich jakości, przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych, wytrzymałościowych oraz technologicznych do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0” wygrała oferta Instytutu Odlewnictwa w Krakowie .

EnglishGerman