Odlewnia Kutno ogłasza zapytanie ofertowe

Odlewnia Kutno ogłasza zapytanie ofertowe – aktualizacja dokumentów

Odlewnia Kutno Sp. z o.o w ramach postępowania na usługę prac badawczo-rozwojowych rozwojowej w zakresie mas formierskich pobieranych z różnych etapów technologicznych oraz oceny ich jakości, przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych, wytrzymałościowych oraz technologicznych do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0” załącza aktualne zapytanie ofertowe. Zmiana nie ma wpływu na termin składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

Oferty można składać do dnia 17.10.2017 r.
Otwarcie ofert odbędzie się 18.10.2017 r. o godz. 11:00.
Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest:
Pan Dariusz Jach , tel. + 48 242 536 401, fax +48 32 35 11 640

EnglishGerman