Odlewnia Kutno ogłasza zapytanie ofertowe

Odlewnia Kutno Sp. z o.o ogłasza zapytanie ofertowe na:

Usługa prac badawczo-rozwojowych do projektu pt: „Uruchomienie technologii wytwarzania wysokodokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metodyki INDUSTRY 4.0”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej w zakresie mas formierskich pobieranych z różnych etapów technologicznych oraz oceny ich jakości, przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych, wytrzymałościowych oraz technologicznych.
Szczegółowy zakres oraz warunki udziału w postępowaniu są zawarte w załączonym zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

Oferty można składać do dnia 17.10.2017 r.
Otwarcie ofert odbędzie się 18.10.2017 r. o godz. 11:00.
Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest:
Pan Dariusz Jach , tel. + 48 242 536 401, fax +48 32 35 11 640

EnglishGerman