Odlewnia Kutno ogłasza zapytanie ofertowe

Odlewnia Kutno Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej 18 ogłasza zapytanie ofertowe na:

Usługa prac badawczo-rozwojowych do projektu pt: „Innowacyjny proces produkcji odlewów żeliwnych z zastosowaniem inteligentnego systemu informacyjno-decyzyjnego”

 

Otwarcie ofert odbędzie się 05.12.2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie spółki Odlewnia Kutno Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej 18, I piętro.

Termin składania ofert do dnia 02.12.2016 r.  w siedzibie spółki Odlewnia Kutno Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej 18.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.

Przetarg ten nie jest przetargiem organizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).

Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest:

Pan Dariusz Jach , tel. + 48 242 536 401, fax +48 32 35 11 640.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe | Wzór oferty | Wzór umowy

EnglishGerman